Arechetypy značky

Od roku 1919, kdy Carl Jung poprvé použil v jednom ze svých děl slovo archetyp, už uplynulo mnoho vody ve všech řekách na světě. A i když původně popisují lidské vlastnosti, pro značky jsou stejně tak užitečné. Ptáte se v čem?

Hned na dvou úrovních. Pokud víte, který z archetypů ve vaší cílové skupině  převažuje (= kdo u vás nakupuje) a přizpůsobíte tomu svou značku, budou vás vaši zákazníci milovat. Nebo archetyp využijete při budování „osobnosti“ a komunikace své značky. A jak na to?

Převezmete jednu z archetypálních rolí. Začnete se prostě chovat jako hrdina, neviňátko nebo mudrc. To, jak jsou tyto role definovány, jsem se pokusil shrnout v tomto článku. Pokud jste spíš na obrázky, připravil jsem pro vás na svém Pinterestu nástěnky s inspirací ke každému archetypu.

Jaké jsou základní archetypy značky?

Základní archetypy značky | Pavel Cahlík
Základní archetypy značek

Aniž bych cokoliv vysvětloval, už teď si začínáte pro jednotlivé archetypy v hlavě přiřazovat konkrétní přídavná jména. Vtip je v tom, že budou pravděpodobně stejná nebo alespoň velice podobná u všech, kteří se na tento obrázek podívají. 

Archetypy nám umožňují propojit se na velice hluboké emoční rovině a archetypální příběh rezonuje na té nejosobnější úrovni. A díky tomu se vytváří velmi hluboká a také velmi rychlá identifikace se značkou. Tyto vztahy navíc vykazují vysokou loajalitu. 

A teď trochu podrobněji ke každému z nich:

Archetyp Vládce

Moto: Rozděl a panuj!

Největší touha: vše kontrolovat

Největší obava: chaos, sesazení z trůnu

Strategie: demonstrace moci

Slabá stránka: neschopnost delegovat, autoritářství

Slovní asociace: vliv, úspěch, uznání, odkaz, panování, bohatství, autorita

Typy: vládce–tyran, panovník–osvícený monarcha, soudce, ambasador, patriarcha

Značky: Rolex, Rolls Royce, Hugo Boss, Porsche, American Express

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Archetyp Tvůrce

Moto: Pokud si to dokážeš představit, tak to zvládneš!

Největší touha: vytvořit něco, co bude mít dopad a přetrvá

Největší obava: nemít vizi nebo nepodávat výkony

Strategie: neustále vylepšování kreativních dovedností

Slabá stránka: perfekcionismus, řešení, která nejsou trvalá

Slovní asociace: představy, imaginace, múza, projekt, vytvářet, sebedůvěra, talent, styl, tvůrce

Typy: tvůrce, vizionář, vypravěč, umělec, podnikatel

Značky: Lego, Adobe, Apple, Sony, Audi, Canon, Nintendo

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Archetyp Neviňátko

Moto: Dopřejte si být sami sebou. 

Největší touha: harmonie

Největší obava: být potrestán za něco, co člověk udělal špatně

Strategie: dělat věci správně

Slabá stránka: nuda

Slovní asociace: jednoduchý, harmonie, šťastný, slunečný, dopřát si, čistota, štěstí, přírodní, rozkošný

Typy: neviňátko, dítě, snílek, idealista, múza

Značky: Haribo, Dove, Evian

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Archetyp Objevitel

Moto: Nikdy mě nespoutáš!

Největší touha: svoboda (objevovat)

Největší obava: být uvězněn, spoután a z toho plynoucí prázdnota a neužitečnost

Strategie: cestovat a zažívat / učit se nové věci

Slabá stránka: bezúčelné putování, stát se až extrémně nepřizpůsobivým 

Slovní asociace: sebeurčení, pravděpodobnost, změna života, žít život bez limitů, svoboda, vystoupení z komfortní zóny, cesta, tábor, naplňující

Typy: objevitel, dobrodruh, pionýr, multitalent, hledač

Značky: Jeep, The North Face, Virgin, Amazon, Lonely Planet, Go Pro

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Archetyp Mudrc

Moto: Vědomosti vás osvobodí!

Největší touha: najít pravdu

Největší obava: být ignorován nebo podveden

Strategie: hledání informací a vědomostí, sebereflexe, porozumění procesům

Slabá stránka: dokáže zanalyzovat detaily, ale nikdy se nedostane k akci

Slovní asociace: inteligence, laboratoř, think tank, řešení, ověřený, metoda, výzkum, věda, chytrý

Typy: mudrc, mentor, detektiv, šaman, tlumočník

Značky: CNN, TEDx, 3M, Harvard, The New York Times, National Geographic

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Archetyp Rebel

Moto: Pravidla jsou tady od toho, abychom je porušovali!

Největší touha: pomsta nebo revoluce

Největší obava: být bezmocný nebo neefektivní / nemít sílu

Strategie: přerušit, zničit nebo stáhnout na sebe pozornost

Slabá stránka: přejít na temnou stranu, kriminálník

Slovní asociace: revoluce, aliance, přesvědčený, polarizující, přilévat olej do ohně, rozhodný

Typy: rebel, aktivista, hráč, reformátor 

Značky: Harley Davidson, Diesel, Roxy MTV, Vans, Vice

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Archetyp Hrdina

Moto: Kde je vůle, tam je cesta. 

Největší touha: splnit závazek, neohrožené činy

Největší obava: zranitelnost, slabiny, zbabělost

Strategie: být silný a co nejvíce kompetentní

Slabá stránka: arogance, vyhledávat stále nové bitvy

Slovní asociace: síla, určení, akce, tvrdá práce, dopad, výzva, ultimátí, vítězství, překonání, přímý

Typy: hrdina, válečník, atlet, záchranář, osvoboditel

Značky: Nike, Duracell, Guiness, Dell, BMW

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Archetyp Kouzelník

Moto: Každý sen se může stát realitou. 

Největší touha: porozumět všem souvislostem a touha poznat, jak funguje vesmír

Největší obava: nechtěné negativní následky

Strategie: vytvořit vizi a pro její splnění obětovat vše

Slabá stránka: stát se manipulátorem

Slovní asociace: vize, neuvěřitelný, transformovat, předpovídat, představit si, magický, vhled, osvícení, přivolat

Typy: kouzelník, alchymista, vědec, inženýr, inovátor

Značky: Pixar, Snickers, Rerdbull, Smirnoff, XBOX

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Archetyp Šprýmař

Moto: Žiješ jen jednou!

Největší touha: užívat si každé chvilky na maximum

Největší obava: být nudný (byť jen jednou)

Strategie: hra, vtipy, být vtipný

Slabá stránka: frivolnost, ztráta času

Slovní asociace: užívat si okamžik, nakažlivý, směšný, být naživu, tančící, party, udělat scénu, být vtipný

Typy: šašek, bavič, klaun, provokatér

Značky: Ben & Jerry’s, Skittels, Fanta, PlayStation, Snickers

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Archetyp Kluk od vedle

Moto: Všichni jsou si rovni.

Největší touha: spojit se s ostatními

Největší obava: být vynechán

Strategie: společné podvědomí

Slabá stránka: ztratit vlastní osobnost

Slovní asociace: spolupráce, normální, rychlé přátelství, společně, klub, těžce pracující, návyk, nejelpší přátelé, normální

Typy: kluk/holka od vedle, občan, advokát, sloužící, networker

Značky: Muji, IKEA, Ebay, Volkswagen, Visa

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Archetyp Milenec

Moto: Tebe jsem si vybral!

Největší touha: intimita, zkušenost

Největší obava: být sám, nebýt vybrán

Strategie: stávat se postupně fyzicky a emočně atraktivní

Slabá stránka: ztratit se v potěšení a stát se loutkou v rukou ostatních

Slovní asociace: oddanost, láska, sebeláska, neodolatelný, sexy, potěšení, zatajit dech, vášeň

Typy: milenec, romantik, druh, hédonista, vyvolený

Značky: Nespresso, Victoria’s Secret, Alfa Romeo, Ferrero Rocher, Chanell

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Archetyp Pečovatel

Moto: Miluj bližního svého jako sebe.

Největší touha: chránit a strat se o druhé

Největší obava: sobectví a nevděčnost

Strategie: dělat věci pro jiné

Slabá stránka: mučednictví a vykořisťování

Slovní asociace: požehnání, oddanost, terapie, dát něco nazpět, velkorysost, emapatie, naplnění

Typy: pečovatel, obránce, samaritán, léčitel, anděl

Značky: Danone, Sanex, Nestlé, Marriot, Actiomel, Activia, Toms

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Archetypy rozhodně nejsou samospásné. Je to taková hezká marketingová teorie, která je však okamžitě srozumitelná všem. Můžete díky ní značku ukotvit, ale rozhodně to není to jediné, co byste měli pro svůj brand udělat. Nezapomínejte na celkovou strategii!

Potřebujete pomoc se značkou?

Se značkami pracuji minimálně osm hodin denně, každý pracovní den v týdnu