Archetypy značky

Od roku 1919, kdy Carl Jung poprvé použil v jednom ze svých děl slovo archetyp, už uplynulo mnoho vody ve všech řekách na světě. A i když původně popisují lidské vlastnosti, pro značky mohou být stejně tak užitečné. Ptáte se v čem?

Hned na začátku je ale potřeba říci, že díky archetypům svůj brand nebo jeho strategii nevybudujete. Je to návod, pomůcka a pro jistého světoznámého profesora, který nabízí své online MBA na potkání, i červený hadr před očima. Mě pomáhají nemarketingovým týmům vysvětlit tonalitu komunikace. Což je asi setina toho, co musíte při budování značky zohlednit.

Proč archetypům značky teda věnovat vůbec pozornost?

Archetypy mohou být nápomocné na dvou úrovních. Pokud víte, který z archetypů ve vaší cílové skupině  převažuje (= kdo u vás nakupuje) a přizpůsobíte tomu svou značku, bude pro vaše zákazníky snažší s vámi navázat emoční spojení. Nebo archetyp využijete při budování „osobnosti“ a komunikace své značky. A jak na to?

Převezmete jednu z archetypálních rolí. Začnete se prostě chovat jako hrdina, neviňátko nebo mudrc. To, jak jsou tyto role definovány, jsem se pokusil shrnout v tomto článku. Pokud jste spíš na obrázky, připravil jsem pro vás na svém Pinterestu nástěnky s inspirací ke každému archetypu.

Jaké jsou základní archetypy značky?

Aniž bych cokoliv vysvětloval, už teď si začínáte pro jednotlivé archetypy v hlavě přiřazovat konkrétní přídavná jména. Vtip je v tom, že budou pravděpodobně stejná nebo alespoň velice podobná u všech, kteří se na tento obrázek podívají. 

Archetypy nám umožňují propojit se na velice hluboké emoční rovině a archetypální příběh rezonuje na té nejosobnější úrovni. A díky tomu se vytváří velmi hluboká a také velmi rychlá identifikace se značkou. Tyto vztahy navíc vykazují vysokou loajalitu. 

A teď trochu podrobněji ke každému z nich:

Archetyp Vládce

Moto: Rozděl a panuj!

Největší touha: vše kontrolovat

Největší obava: chaos, sesazení z trůnu

Strategie: demonstrace moci

Slabá stránka: neschopnost delegovat, autoritářství

Slovní asociace: vliv, úspěch, uznání, odkaz, panování, bohatství, autorita

Typy: vládce–tyran, panovník–osvícený monarcha, soudce, ambasador, patriarcha

Značky: Rolex, Rolls Royce, Hugo Boss, Porsche, American Express

Značky v archetypu Vládce

Svým zákazníkům ukazují budoucnost, ve které se jim bude dařit lépe. Jejich mluva je autoritativní a mnohdy obsahuje minimálně náznak toho, že jsou jedničky ve svém oboru nebo na svém trhu. Spotřebitelé jim důvěřují, protože vyzařují auru vůdcovství a odpovědnosti. Často jsou tyto značky vnímány jako maskulinní. Pokud chtějí v této pozici vytrvat, musí svým zákazníkům poskytnout pocit bezpečí a stability. 

Jak byste asi z předchozích řádků dokázali vyvodit, organizační struktura těchto firem je ve většině případů hierarchická a role jsou jasně definovány. Tyto značky jsou řízeny dominantní silnou rukou a podléhají výrazné kontrole. 

Zákazník v archetypu Vládce

Zákazníci v tomto archetypu se obvykle zajímají o svou image, postavení nebo prestiž. Tíhnou ke značkám, které jsou ve stejném archetypu, protože chtějí, aby silné dojmy spojené s těmito značkami ovlivnily to, jak je ostatní vnímají.

Tito zákazníci jsou často přirozenými a velmi úspěšnými vůdci. Ve svém profesním životě většinou nesou velkou odpovědnost a velmi neradi přijímají rozkazy od ostatních. Často to jsou vlastenci a hluboce si cení tradic, zákonů a dědictví své země.

Na jiné úrovni se tito zákazníci dožadují pozornosti. Neradi čekají – a to nejen ve frontách. Neexistuje, že by se cítili jako druhořadý zákazník nebo že by museli opakovat své odpovědi na dotazy.

Značky, které chtějí tyto zákazníky na sebe navázat, musí pracovat s pocitem statusu – VIP programy nebo speciální nabídky.

Barevná inspirace

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu.

Archetyp Tvůrce

Moto: Pokud si to dokážeš představit, tak to zvládneš!

Největší touha: vytvořit něco, co bude mít dopad a přetrvá

Největší obava: nemít vizi nebo nepodávat výkony

Strategie: neustále vylepšování kreativních dovedností

Slabá stránka: perfekcionismus, řešení, která nejsou trvalá

Slovní asociace: představy, imaginace, múza, projekt, vytvářet, sebedůvěra, talent, styl, tvůrce

Typy: tvůrce, vizionář, vypravěč, umělec, podnikatel

Značky: Lego, Adobe, Apple, Sony, Audi, Canon, Nintendo

Značky v archetypu Tvůrce

Archetyp tvůrce sdílejí vizionářské a inovativní značky, které podporují sebevyjádření, ale zároveň se snaží ovládnout nějaký proces nebo zkrotit část našeho světa. Hluboké uspokojení čerpají jak ze samotného procesu, tak z výsledku jejich snažení. 

Tvůrci jsou nekonformní. Chtějí pomocí nástrojů, které mají k dispozici, vybudovat lepší svět. Značka v tomto archetypu umožňuje zákazníkům využívat jejich kreativitu tím, že jim otevírá mnohdy zcela neznámý svět možností.

Nejhorší, co mohou tyto značky (nejen) v komunikaci ke svým zákazníkům udělat, je kopírování konkurence nebo výprodej svých nápadů pod cenou. 

Zákazník v archetypu Tvůrce

Tito zákazníci se většinou vyhýbají reklamě. Ale je tu naděje. Mohou se jim zalíbit nové nebo experimentální formáty, které vnímají jako netradiční – kreativní. Je těžké najít způsob, jak je oslovit. Ale jakmile na to jednou přijdete, získáte oddanou a loajální fanouškovskou základnu.

Tito spotřebitelé netolerují levné, hromadně vyráběné harampádí. Nejen kvůli tomu, že rádi poukazují na svůj vkus a standardy, a nejen tím, co nakupují. Nepleťte si ale jejich zálibu v drahých předmětech s potřebou něco dokazovat ostatním. Jejich motivace spočívá ve vyjádření toho, jak moc milují krásné a kvalitní věci. Nákupy jsou pro ně prostředkem sebevyjádření. 

Zákazníci v archetypu tvůrce nemusíte vnímat hned jako snoby, protože si kupují designové produkty. Naopak. Často je potkáte na blešáku nebo na aukčních portálech, jak vybírají drobnosti pro svůj další projekt. Tito lidé často zahradničí, pracují se dřevem nebo pletou. Naprosto si je získáte jakýmkoliv projektem, který si budou moci sami dokončit. 

Vlastnosti tvůrce můžete probudit skoro v každém zákazníkovi – obzvláště v těžkých a turbulentních dobách. Náš instinkt nám velí stát se pánem situace a ovládnout chaos. Často se to děje prostřednictvím vytvoření vlastního kontrolovaného prostředí. Čím více je svět chaotický, tím více lidí touží po sebevyjádření, které se stává formou uzdravení a stability.

Barevná inspirace

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu.

Archetyp Neviňátko

Moto: Dopřejte si být sami sebou. 

Největší touha: harmonie

Největší obava: být potrestán za něco, co člověk udělal špatně

Strategie: dělat věci správně

Slabá stránka: nuda

Slovní asociace: jednoduchý, harmonie, šťastný, slunečný, dopřát si, čistota, štěstí, přírodní, rozkošný

Typy: neviňátko, dítě, snílek, idealista, múza

Značky: Haribo, Dove, Evian

Značky v archetypu Neviňátka

Jednoduchost života, štěstí a svoboda. To jsou základní rysy všech značek v archetypu neviňátka. Jejich stinná stránka je obava z chyb a následujícího testu. Často jsou úspěšní v ignorování a překonávání překážek, které jim ostatní staví do cesty. 

Tyto značky jsou ztělesněním jednoduchého života, čistoty a důvěry. Často tak v tomto archetypu najdete značky spojené se zdravím, čistotou a přírodními produkty.

Z jejich čisté a jednoduché komunikace napříč marketingovým mixem vyzařuje optimismus. Mnohdy je jejich pohled na svět zjednodušený a někdo by mohl říci, že dokonce naivní. Nejedná se však o jejich slabost. 

Zákazník v archetypu Neviňátka

Zákazníky, kteří vyhledávají značky v archetypu neviňátka, přitahují produkty a služby, které jim dopřejí jedinečný zážitek a budou k nim dobrotivé. Líbí se jim značky, které jim usnadňují život, kterým mohou věřit a o kterých ví, že jsou loajální jak jim, tak svým zásadám. 

Tito spotřebitelé touží po dokonalém životě, dokonalém kamarádovi, dobře vychovaných dětech, naplňující práci a pěkném domově. Usilují o dobro, velmi často bezmezně důvěřují a mají velkou víru v ostatní. Jsou to tradiční partie a neusilují o změnu.

Tento zákazník preferuje přímočarou reklamu bez triků a přirozeně ho přitahují optimistické značky. Velmi pravděpodobně ho odradí reklamy, které se snaží o vyvolání pocitu viny nebo komunikují velmi těžké sdělení. 

Barevná inspirace

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu.

Archetyp Objevitel

Moto: Nikdy mě nespoutáš!

Největší touha: svoboda (objevovat)

Největší obava: být uvězněn, spoután a z toho plynoucí prázdnota a neužitečnost

Strategie: cestovat a zažívat / učit se nové věci

Slabá stránka: bezúčelné putování, stát se až extrémně nepřizpůsobivým 

Slovní asociace: sebeurčení, pravděpodobnost, změna života, žít život bez limitů, svoboda, vystoupení z komfortní zóny, cesta, tábor, naplňující

Typy: objevitel, dobrodruh, pionýr, multitalent, hledač

Značky: Jeep, The North Face, Virgin, Amazon, Lonely Planet, Go Pro

Značky v archetypu Objevitele

Tyto značky touží po dobrodružství, objevování doposud nepoznaného a úniku. Chtějí všem zprostředkovat svobodu a nekonformní způsob života. Svým zákazníkům nabízí způsob, jak mohou vyjádřit svou individualitu. Jsou to inovativní a ambiciózní značky, které se snaží posouvat (nejen) své hranice. 

Konečným cílem značek v archetypu objevitele je seberealizace prostřednictvím objevu. Všechny pak zmiňují potřebu svobody, dobrodružství a nezávislosti.

Zákazník v archetypu Objevitele

Chcete-li prodávat zákazníkům „objevitelům“, musíte skutečně porozumět jejich myšlení. Spotřebitelé průzkumníci se snaží najít své místo ve světě. To se hojně projevuje v mladší generaci – od lidí s růžovými vlasy, kteří se pokoušejí demonstrovat svou nezávislost a orientaci, až po čerstvé absolventy vysokých škol, kteří nenastoupí ihned do zaměstnání, a místo toho věnují alespoň jeden rok hledání sama sebe.

Zákazníci v tomto archetypu ale nejsou jen mladí. Stejně tak dobře to mohou být lidé v krizi středního věku, kteří hledají nové zážitky, aby cítili, že jsou naživu. Nebo žena, která začíná podnikat, protože chce dělat věci tak, jak věří, že by se měly dělat.

Tito lidé mají rádi outdoorové sporty. Jejich motivace nemusí být nutně někoho porazit nebo si něco dokázat. Mají prostě rádi přírodu a vychutnávají si ji prostřednictvím sportovních aktivit, které často vykonávají sami. Vyhýbají se závazkům, jako jsou například manželství nebo hypotéky.   

Tito zákazníci dobře reagují na značky, které se mohou vcítit do vnitřních tužeb a konfliktů, jimž čelí z důvodů mnohdy až přílišné odlišnosti. Důležité je slíbit jim odměnu, kterou stojí za to vyhledat.

Velmi často oceňují značky, které jsou autentické. Jsou skeptičtí k reklamnímu humbuku, spíše se nechají přesvědčit organickými sděleními – skutečnými lidmi, kteří šíří slovo o značce nebo zkušenosti, již díky značce získali. Připravte se na to, že tito zákazníci nejsou příliš věrní. Koneckonců to patří k jejich povaze. Aby si značka získala loajální zákazníky v tomto archetypu, musí být schopna proniknout přímo do archetypálních hodnot svobody a individuality a autenticky je vyjádřit.

Barevná inspirace

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu.

Archetyp Mudrc

Značky v archetypu mudrce věří, že cesta ke štěstí je dlážděná poznáním a že hledáním pravdy a jejím sdílením můžeme udělat ze světa lepší místo. Mudrc se vyhýbá dvojznačnosti, dezinformacím, zavádějícím tvrzením a nevědomosti.

Mezi značkami v tomto archetypu často najdete vědce, muzea, zpravodajské stanice a odborníky na velká data. Tyto značky mají často za zákazníky intelektuály, kteří dokážou pochopit jejich sofistikovanou, mnohdy vysoce intelektuální komunikaci. Musí ale dbát na to, aby se nechovaly povýšeně. 

Moto: Vědomosti vás osvobodí!

Největší touha: najít pravdu

Největší obava: být ignorován nebo podveden

Strategie: hledání informací a vědomostí, sebereflexe, porozumění procesům

Slabá stránka: dokáže zanalyzovat detaily, ale nikdy se nedostane k akci

Slovní asociace: inteligence, laboratoř, think tank, řešení, ověřený, metoda, výzkum, věda, chytrý

Typy: mudrc, mentor, detektiv, šaman, tlumočník

Značky: CNN, TEDx, 3M, Harvard, The New York Times, National Geographic

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Zákazník v archetypu mudrce

Tito zákazníci věří, že růst zabezpečíte jen pomocí znalostí a informací. Neustále hledají nové zdroje informací. Jsou to zároveň jedni z nejsložitějších zákazníků – co se jejich oslovení a udržení týče. Nepodléhají snadno „mentalitě stáda“, protože uznávají hodnotu nezávislého myšlení. Je pravděpodobné, že je zaujme reklama, která je vyzve k tomu, aby přemýšleli úplně jiným nebo novým způsobem.

Mají rádi učení kvůli učení a pouštějí se do něj z čisté radosti. Oceňují značky, které jsou transparentní, a mají tendenci být podezíraví vůči značkám, jež se chovají, jako by měly co skrývat. Milují tvrdá data a jejich důvěru si získají značky, které jim jich mohou poskytnout neomezené množství.

Když oslovujete tyto zákazníky, nevyužívejte prodejní a marketingové taktiky, které pracují s pocitem tlaku nebo náporu. Místo toho poskytněte všechny dostupné informace, které jsou zapotřebí k informovanému rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že inteligence je vlastnost, jíž si cení především, není žádným překvapením, že se tito zákazníci nebojí produktů vyžadujících mnohdy i výrazné učení.

Archetyp Rebel

Značky v archetypu rebela touží po jakékoliv revoluci – porušení zaběhlých pravidel. Tím jsou předurčeny k vývoji skutečně radikálních služeb nebo produktů. Podle svých pravidel.

Rebelantské značky jsou jakási alternativa k mainstreamu, která se mnohdy do tohoto středního proudu přesune. Ale i tak si zachová svou symboliku a vyjádření protestu. Velkou silou tohoto archetypu je schopnost začít debatu o tématech, která byla do té doby ve společnosti tabu. Narušují status quo.

Tyto značky se spoléhají na marketing, který klade důraz na riskování a odklon od zvyklostí.

Moto: Pravidla jsou tady od toho, abychom je porušovali!

Největší touha: pomsta nebo revoluce

Největší obava: být bezmocný nebo neefektivní / nemít sílu

Strategie: přerušit, zničit nebo stáhnout na sebe pozornost

Slabá stránka: přejít na temnou stranu, kriminálník

Slovní asociace: revoluce, aliance, přesvědčený, polarizující, přilévat olej do ohně, rozhodný

Typy: rebel, aktivista, hráč, reformátor 

Značky: Harley Davidson, Diesel, Roxy MTV, Vans, Vice

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Zákazník v archetypu rebela

Tito zákazníci často nezapadají do převládajících kulturních zvyklostí – cítí se vyčleněni, na okraji společnosti. Odcizení je spouštěč, který může vést k hněvu. Dostávají se tak mimo zákon a často se mohou účastnit sebezničujících činů. Mladí lidé, kteří hledají sebe sama, mnohdy překonávají rysy průzkumníka a pokračují až do tohoto archetypu, pokud se cítí opravdu odcizeni.

Jako zákazníci jsou přitahováni k pikantním, šokujícím nebo politicky nekorektním projevům. Mají hluboce zakořeněnou touhu po svobodě. Překvapivě často jsou tito zákazníci korektními členy společnosti, kteří prostě cítí potřebu občas upustit páru.

Značky, které chtějí oslovit tyto spotřebitele, budou muset posoudit vlastní míru rebelství, možná až extrémismu, a podle toho jednat. Nejlepším způsobem, jak se k nim dostat, je využít nejširší komunikační kanály. 

Pokud je chcete šokovat, tak se připravte na odmítavé reakce běžné veřejnosti. Jsou totiž velmi otrlí a jen tak něco je nevyvede z míry. A pokud do toho opravdu chcete jít, raději si najděte specifického influencera nebo konkrétní zájmové skupiny. 

Archetyp Hrdina

Hrdinové jsou odvážní, sebevědomí, postaví se všemu zlému a brání smolaře. Značky, které se identifikují v tomto archetypu, chtějí bránit své zákazníky před útrapami, jež na ně tento svět chystá. 

Značky s tímto archetypem komunikují cílevědomě, kompetentně a odvážně. Jsou orientované na dosažení cíle. Často je těžké je odlišit od těch, které vystupují v roli vládce. To je dáno tím, že tyto dva archetypy sdílejí hodně společných vlastností. Největším rozdílem je ale odvaha na straně hrdinů a touha po moci a s tím spojená kontrola na straně vládců. 

Tyto značky často slibují kvalitu a zlepšení světa, ve kterém žijeme. 

Moto: Kde je vůle, tam je cesta. 

Největší touha: splnit závazek, neohrožené činy

Největší obava: zranitelnost, slabiny, zbabělost

Strategie: být silný a co nejvíce kompetentní

Slabá stránka: arogance, vyhledávat stále nové bitvy

Slovní asociace: síla, určení, akce, tvrdá práce, dopad, výzva, ultimátí, vítězství, překonání, přímý

Typy: hrdina, válečník, atlet, záchranář, osvoboditel

Značky: Nike, Duracell, Guiness, Dell, BMW

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Zákazník v archetypu hrdiny 

Spotřebitel hrdina je obvykle zaměřen na dosažení cíle a je velmi soutěživý – i když často jen ve své mysli. Ve snaze osvědčit se (dokázat si své schopnosti) tito spotřebitelé touží rozvíjet svou povahu nebo fyzické schopnosti, jsou často houževnatí a svůj čas věnují překonávání výzev. 

Tito spotřebitelé se obvykle považují za dobré, morální lidi; a přirozeně je přitahují značky, které prokazují své přesvědčení. Aby si značka získala srdce spotřebitele hrdiny, musí si uvědomit, že hodnotí mnohem víc než jen její produkt ‒ například i sílu jejího morálního přesvědčení. 

Archetyp Kouzelník

Značky v archetypu kouzelníka svým zákazníkům velmi často slibují, že splní jejich sny pomocí svých působivých dovedností. Proto je poměrně jasné, že tento archetyp používá mnoho technologických značek.

Tyto značky fungují jako jakási vstupenka do nového, transformovaného světa (zázraků). Jejich komunikace je zaměřena spíše na jednotlivce než na skupinu. Navíc se snaží o umocnění „magických momentů“, které jsou zvláštní, nové a vzrušující a díky nimž začínají také trvalejší změny. Značky v archetypu kouzelníka pomáhají lidem transformovat se, vyléčit se a mnohdy se snaží o osvícení svých zákazníků.

Značky kouzelníků mívají velkolepé vize. Ty jsou mnohdy ostatními považovány dokonce za neuskutečnitelné. Ale kouzelník vždy věří, že použije to správné kouzlo.

Moto: Každý sen se může stát realitou. 

Největší touha: porozumět všem souvislostem a touha poznat, jak funguje vesmír

Největší obava: nechtěné negativní následky

Strategie: vytvořit vizi a pro její splnění obětovat vše

Slabá stránka: stát se manipulátorem

Slovní asociace: vize, neuvěřitelný, transformovat, předpovídat, představit si, magický, vhled, osvícení, přivolat

Typy: kouzelník, alchymista, vědec, inženýr, inovátor

Značky: Pixar, Snickers, Rerdbull, Smirnoff, XBOX

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Zákazník v archetypu kouzelníka

Tito zákazníci se musí cítit, jako by s produktem nebo službou mohli růst, zmoudřet a ovlivňovat prostřednictvím značky ostatní (nejlépe ve stejném archetypu). Zákazníky značek v archetypu kouzelníka vyburcujete nápaditou a co nejvíce inspirativní reklamou. 

Typický zákazník v tomto archetypu bude věřit, že nad námi bdí vyšší vědomí, a bude si stanovovat vlastní pravidla. Mezi ně patří například i víra, že nás vesmír odmění za pozitivní myšlení, a podobné koncepty. Stejně tak mohou vyznávat přírodní zákony a vědu.

Jsou motivováni touhou po osobní transformaci a věří, že mohou být prostředkem změny v jejich světě. Tito lidé zastávají často vedoucí pozice. Mají má přirozenou povahu a charismatický charakter.

Při marketingu pro zákazníky-kouzelníky je důležité pamatovat na to, že se budou přizpůsobovat značkám, pokud zcela jasně uvidí skutečnou identitu a účel (vědomí) značky a spojí se s nimi.

Archetyp Šprýmař

Značky v archetypu šprýmaře jsou požitkáři. Umí si užívat život a mnohdy je to jejich jediné poslání. Šprýmaři žijí jen pro jeden okamžik a podřídí mu mnohdy vše. Nuda je děsí a jsou tu pro pobavení svých zákazníků. Chtějí jim vykouzlit úsměv na tváři. 

Tyto značky touží po pozornosti. V nejlepším případě jí dosáhnou chytrou komunikací, která by měla přetrvat více jak jednu kampaň. Nebojí si upravit pravidla podle svého nebo politické nekorektnosti. 

Moto: Žiješ jen jednou!

Největší touha: užívat si každé chvilky na maximum

Největší obava: být nudný (byť jen jednou)

Strategie: hra, vtipy, být vtipný

Slabá stránka: frivolnost, ztráta času

Slovní asociace: užívat si okamžik, nakažlivý, směšný, být naživu, tančící, party, udělat scénu, být vtipný

Typy: šašek, bavič, klaun, provokatér

Značky: Ben & Jerry’s, Skittels, Fanta, PlayStation, Snickers

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Zákazníci v archetypu šprýmaře

Zákazníky v tomto archetypu rozhodně unudíte všední inzercí, ale budou milovat cokoli neobvyklého, divného nebo hravého – zejména reklamy, které si utahují z vážnosti života.

Tito zákazníci bývají zpravidla mladší, ale ne zřídka zde narazíte i na starší, kteří chtějí zůstat stále mladí. Můžete u nich odpozorovat odklon od vážných nebo nudných témat a žít jen pro daný, aktuální okamžik. 

Značky musí najít způsoby, jak být pro tyto zákazníky relevantní a top v tom, jak a co komunikují. To platí zejména v případě, že značka chce, aby tito lidé udělali něco vážného (například si koupili pojištění) – bude muset najít nějaký způsob, jak přeformulovat požadovanou akci tak, aby více odpovídala jejich smýšlení a pozornosti. Čím bláznivěji, tím lépe! Tito zákazníci ocení kreativitu a chytrost.

Archetyp Kluk od vedle

Značky v archetypu kluk od vedle mají ve své DNA zakódovanou obětavost. Často tíhnou ke starým dobrým časům, pokornosti a tradičním hodnotám. Jejich cílem je nastolit rovnost a vyvolávat sounáležitost nejen mezi svými zákazníky. 

Tyto značky se často pyšní svou čestností a důvěryhodností. Obávají se, že budou vypadat chamtivě a vypočítavě. Jejich produkty často splňují základní potřebu, nic fantastického nebo extravagantního.

Moto: Všichni jsou si rovni.

Největší touha: spojit se s ostatními

Největší obava: být vynechán

Strategie: společné podvědomí

Slabá stránka: ztratit vlastní osobnost

Slovní asociace: spolupráce, normální, rychlé přátelství, společně, klub, těžce pracující, návyk, nejelpší přátelé, normální

Typy: kluk/holka od vedle, občan, advokát, sloužící, networker

Značky: Muji, IKEA, Ebay, Volkswagen, Visa

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Zákazník v archetypu kluk od vedle

Každý oceňuje kvalitu a spolehlivost. Tito zákazníci dávají přednost známému před zvláštním, a proto budou investovat do značek, kterým důvěřují. Mají strach z toho, že budou sami. Často se snaží dosáhnout pocitu sounáležitosti s kolektivem.

Jejich jasné hodnoty a potřeba sounáležitosti jim pomáhají rozvíjet společné a zdravé přednosti, které jim propůjčují realistickou perspektivu světa. Každému z nich jde o to, aby byla práce hotová, a navíc správně.

Velmi často a rádi poskytují pomoc v případě potřeby. Respektují ostatní, i když je moc neznají. Jsou spolehliví a věří v tvrdou práci. Obvykle jsou skromní a oceňují jednoduché věci v životě. Jsou pokorní.

Značky, které chtějí přilákat tyto zákazníky, by se měly zaměřit na zkušenosti, které jim poskytují. Měly by být otevřené, pohotové a přátelské.

Archetyp Milenec

Značky v archetypu milence jsou idealisté, kteří sní o lásce a potěšení druhých. Tento archetyp vyvolává emoce a navazuje vztahy – jde mu o propojení. Pro něj má naše životní cesta jen jeden cíl – lásku. 

Milenec je vášnivý a představuje vše, co potěší smysly – krásné věci, chutná jídla, lákavé vůně. Zde není prostor pro levně vypadající nebo tvářící se produkty. Tak jako neslevíte ze svých citů, nesmí značky v tomto archetypu využívat těchto emocí – pokazily by tak celou atmosféru. 

Zákazník do nich musí být po celou dobu jejich vztahu zůstat až šíleně zamilovaný. 

Moto: Tebe jsem si vybral!

Největší touha: intimita, zkušenost

Největší obava: být sám, nebýt vybrán

Strategie: stávat se postupně fyzicky a emočně atraktivní

Slabá stránka: ztratit se v potěšení a stát se loutkou v rukou ostatních

Slovní asociace: oddanost, láska, sebeláska, neodolatelný, sexy, potěšení, zatajit dech, vášeň

Typy: milenec, romantik, druh, hédonista, vyvolený

Značky: Nespresso, Victoria’s Secret, Alfa Romeo, Ferrero Rocher, Chanell

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Značky v archetypu milenec

Zákazníci v tomto archetypu oceňují estetiku produktů nebo služeb. Přitahují je luxusní značky, díky nimž se si sami budou připadat atraktivnější.

Tito zákazníci se často cítí díky současnému životnímu stylu osamocení, a tak mnohdy až zoufale touží navázat kontakt s jinými lidmi, kteří to vidí podobně. Chtějí se cítit výjimečně. Chtějí značky, které je milují a které na oplátku mohou milovat oni. Pokud jejich potřeby nejsou uspokojeny, riskují, že je ztratí a tyto zákazníky přebere konkurence, s níž se pak budou moci opět cítit milováni.

Archetyp Pečovatel

Značky v tomto archetypu pomáhají ostatním pomáhat. Bude z nich vyzařovat aura dobročinnosti. 

Silným podnětem pro všechny pečovatele je nouze. Jakmile spatří někoho v nouzi, doslova se u nich nastartuje pečovatelský mód. Altruismus je asi nejvýstižnější podstatné jméno. Často se jedná o podniky, které mají co dočinění s ochranou majetku, života a zájmů či vzděláváním svých zákazníků. 

Pečovatelé jsou na jednu stranu velkorysí, soucitní a silní, ale mohou být vnímáni i jako manipulativní a závislí.

Moto: Miluj bližního svého jako sebe.

Největší touha: chránit a starat se o druhé

Největší obava: sobectví a nevděčnost

Strategie: dělat věci pro jiné

Slabá stránka: mučednictví a vykořisťování

Slovní asociace: požehnání, oddanost, terapie, dát něco nazpět, velkorysost, emapatie, naplnění

Typy: pečovatel, obránce, samaritán, léčitel, anděl

Značky: Danone, Sanex, Nestlé, Marriot, Actiomel, Activia, Toms

Barevná inspirace:

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji na mém moodboardu na Pinterestu:

Zákazník v archetypu pečovatel

Tito zákazníci chtějí být uznáváni za své nadšení a nasazení. Neustále se snaží dosáhnout rovnováhy mezi péčí o ostatní a o sebe. Takže značky, které dokážou tento boj popsat a zohlednit ho ve své komunikaci, mají rozhodně dobře nakročeno. Nesmí ale zapomenout občas tohoto zákazníka pochválit, aby se necítil nedoceněný nebo opomíjený. 

Na tyto zákazníky budou nejvíce platit emocionálně motivovaná reklamní sdělení a formáty. Mají ale výborně vyvinutý radar, kterým odhalí lež nebo faleš ve sdělení. Nestačí, že značka tvrdí, že se o své značky stará, musí to opravdu dělat.

Jak určit archetyp?

1.

Začněte hodnotami!

Začněte se zamýšlením nad tím, co vaše značka skutečně představuje, jaké má hlavní cíle a jaké hodnoty jsou pro ni nejdůležitější.

Například, pokud má vaše značka silné ekologické hodnoty a usiluje o udržitelnost, může být vhodný archetyp Tvůrce nebo Pečovatele. Tento krok vyžaduje analýzu nejen současných produktů a služeb, ale i celkové filozofie a historie značky. Věnujte čas zkoumání zpětné vazby od zákazníků, marketingových materiálů a dokonce i interní kultury vaší společnosti. Cílem je získat komplexní obraz o tom, co vaše značka znamená a jak je vnímána.

2.

Pro koho to vlastně je?

Zaměřte se na emoce, které chcete u zákazníků vyvolat, a na definování vašeho cílového publika.

Například, pokud chcete, aby vaše značka vyvolávala pocit dobrodružství a vzrušení, může být vhodný archetyp Hrdiny nebo Průzkumníka. Zkoumejte, jaké emoce jsou spojeny s vašimi produkty nebo službami a jakou reakci chcete vyvolat. Tento krok zahrnuje také pochopení vašeho cílového publika – jejich demografických údajů, zájmů, chování a potřeb. Využijte data z tržních výzkumů, sociálních médií a přímých interakcí se zákazníky, abyste získali hlubší vhled do toho, kdo jsou vaši zákazníci a co od vaší značky očekávají.

3.

Zvolte si archetyp!

Po provedení analýzy hodnot a cílů značky a identifikaci emocí a cílového publika je čas vybrat archetyp, který nejlépe odpovídá vaší značce. Tento výběr by měl být pečlivý a uvážený, protože archetyp bude základem pro vaši marketingovou strategii a komunikaci.

Například, pokud vaše značka zdůrazňuje inovace a vede průmysl ve své oblasti, archetyp Inovátora nebo Mudrce by mohl být ideální. Na druhou stranu, pokud vaše značka vytváří hluboké, emocionální vztahy a zdůrazňuje péči a podporu, může být vhodnější archetyp Pečovatele nebo Milovníka. Využijte získané informace o hodnotách a cílech vaší značky, emocích, které chcete vyvolat, a vašem cílovém publiku, abyste vybrali archetyp, který nejlépe odpovídá vaší značce.

Archetypy rozhodně nejsou samospásné. Je to taková hezká marketingová teorie, která je však okamžitě srozumitelná všem. Můžete díky ní značku ukotvit, ale rozhodně to není to jediné, co byste měli pro svůj brand udělat. 

Nezapomínejte na celkovou strategii!

Potřebujete pomoc se značkou?

Se značkami pracuji minimálně osm hodin denně, každý pracovní den v týdnu
Ve zkratce...
Archetypy značky
Nadpis
Archetypy značky
Popis
Co to jsou archetypy značky a jak je využít pro budování brandu?
Autor