brand strategy

Strategie značky

Za mě nejlepší definici brandové strategie dostanete v knížkách od Martyho Neumeiera. Budu trochu parafrázovat: „Brandová strategie je plán pro systematický rozvoj značky v souladu s byznysovou strategií značky.“

V době, kdy se každá značka musí prodrat záplavou a až neuvěřitelnou hromadou více či méně vtipných reklamních sdělení, bude sestavení takové plánu opravdu obtížné. Kromě dalších věcí vás musí brandová strategie co nejlépe odlišit od vašich konkurentů. A toto odlišení musí mít vysokou přidanou hodnotou, tak aby se vyplatilo právě z byznysového hlediska. 

Co by měla strategie značky obsahovat?

Především by to měl být dobrý příběh. Vytvářet strategii značky je jako vytvářet vlastní mytologii. Příběhy a historky, které si lidé zapamatují. Lidé nekupují produkty. Kupují předměty, které jim pomohou v jejich životě, s jejich každodenními problémy. Ty se mohou zdát mnohdy malicherné, ale předměty, které jim pomohou vybojovat jejich každodenní bitvy, lidé potřebují. A co navíc. Takové předměty (značky) navíc i milují a propagují. 

Součásti strategie značky jsou:

 1. Jádro značky
 2. Zákazníci, produkt, konkurence
 3. Komunikace a obsah značky
 4. Vizuální identita značky
 
Pojďme se na jednotlivé části podívat trochu blíže. 
strategie značky

1. Jádro značky

Jádro značky jsou základní myšlenky, které formují celé vaše podnikání. 

 • Brand purpose – Důvod proč značka existuje krom vydělávání peněz. 
 • Vize – Sdílený obraz toho, co se stane, když mise uspěje. Vize často odpovídá na otázku: „Jakou budoucnost pomáháme utvářet.“ 
 • Mise – Hlavní plán, jak chcete zvyšovat hodnotu značky. Mise pak odpovídá na otázku: „Co tady děláme? Jak tuto budoucnost pomáháme utvářet?“
 • Cíle – Krátkodobé cíle, které podporují vaši misi a vizi.
 • Nezapomeňte ani na své osobní hodnoty. 
Mise, cíle, vize značky

2. Zákazníci, produkt a konkurence

Tři základní a absolutně kruciální součásti nejen strategie značky. 

Zákazníci

Úspěch vaší značky je absolutně závislý na poznání vašich zákazníků. Čím lepší informace budete mít, tím „snazší“ bude budování značky. Nikdy to nebude procházka růžovou zahradou, ale některé kroky si díky lepším informacím usnadíte. 

Vytvořte si cílové skupiny (persony, pokud už nic jiného nezbude) a snažte se k nim získat co nejvíce informací ze všech relevantních dostupných veřejných nebo placených zdrojů.

Produkt

Pokud nevíte, co je váš produkt – nevíte, co prodáváte, budete odsouzeni k neúspěchu. Něco jiného je, pokud jste zakladatel (OSVČ) a máte absolutní přehled. Tato poučka je spíše pro brand manažery, kteří nastupují do větších podniků. Poznejte produkt ze všech stran:

 • Jaké jsou jeho funkční benefity?
 • Jaké pak jeho emoční? 
 • Jaké mají zákazníci zkušenosti s jeho používáním? Jak ho vnímají? atd.

Konkurence

O důležitosti postioningu / odlišení se jsem se rozepsal minule. Je absolutně zásadní, abyste měli přehled o tom, s kým trh sdílíte, na koho si dát pozor a koho se snažit předstihnout. 

Nezapomínejte tyto informace aktualizovat! 

3. Komunikace a obsah pro značku

Co všechno bude vaše značka pro svou komunikaci potřebovat?

 • Osobnost – Zkuste využít třeba Jungovi archetypy. 
 • Tonalita – Budete rozpustilí nebo vážní? Utěšující nebo burcující? apod. 
 • Hodnoty – Ty vycházejí z vaší podstaty a představují jakýsi morální kompas vaší značky. 
 • Pilíře komunikace – Základní sdělení, které chcete v komunikaci využívat. Například jednoduchost používání, dostupnost atd. 
 • Slogan – Pokud je tedy potřeba. Klidně může zůstat jen interní. 

Obsahová strategie

Dejte své značce obsah, který vám vylepší vaši pozici u zákazníků. Obsahová strategie je zcela samostatná kapitola, které se budu věnovat v jenom z dalších příspěvků. 

Nezapomínejte na rozdíl mezi brandovou a marketingovou komunikací.

4. Vizuální identita značky

Někdy se používá i název vizuální branding. 

 • Logo – Hlavní logo a jeho variace. Logo musí být rozpoznatelné, snadno zapamatovatelné, nepodléhající trendům a zanechávající dojem.
 • Typografie – Nepodléhejte trendům. Na webu nepoužívejte písmo menší než 16pt. Používejte nejvýše 3 fonty. 
 • Barvy – Nepoužívejte více než 4 hlavní barvy. Nezapomínejte na psychologii barev a pečlivě volte doplňkové barvy. 
 • Obrazové prvky a vizuály – Pokud tvoříte infografiky, tak by měly být ve vašich barvách. Nespoléhejte na fotobanky a raději najděte svůj styl.

Kvíz na konec

Potřebujete pomoc se značkou?

Se značkami pracuji minimálně osm hodin denně, každý pracovní den v týdnu