Zásady práce s vašimi údaji

Jsem Pavel Cahlík a podnikám pod společností cahlik.info s.r.o., se sídlem Záhřebská 2479/39, Žabovřesky, Brno, IČ 292 79 275, která je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 70500.

 

Mé kontaktní údaje jsou:

e-mail:                    pavel@jsemnaznacky.cz

telefonní číslo:         + 420 608 069 027

 

Pro poskytování mých služeb a provoz webových stránek www.jsemnaznacky.cz zpracovávám některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

I.              Zpracování osobních údajů

 

 1. Zpracování údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo poptávky e-mailem

 

Pokud poptáváte mé produkty a služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi napíšete. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky nebo dotazy, případně další údaje, které mi v poptávce necháte.

    

     Z jakého důvodu?

            Kontaktuji vás přes ně pro naši další domluvu.

 

            Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

 

            Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě, že uzavřeme smlouvu

 

Pokud ode mě budete odebírat produkty nebo služby, budu pracovat s údaji, které mi vyplníte v objednávce nebo smlouvě. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje o produktu nebo o vás, které mi sdělíte, abych vám produkt či službu v daném rozsahu poskytl.

 

     Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnil naši smlouvu – poskytl vám produkt a služby.

 

Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat.

 

V případě koupě online produktu budu elektronické kontakty zpracovávat pro zpřístupnění produktu.

 

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění mých povinností, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely).

 

            Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností.

 

            Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu poskytování produktu nebo služby a poté 10 let od posledního poskytnutí služby nebo dodání produktu.

 

 1. Newslettery

 

Pokud se mi zapíšete do newsletteru nebo jste mí klienti a nezakázali jste mi to, použiji vaši e-mailovou adresu pro rozesílku mého newsletteru.

 

            Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

V případě, že jste zákazník, umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to nezakázali.

 

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

 

            Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního poskytnuté služby. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo mě kontaktujte na e-mailu: pavel@jsemnaznacky.cz.

 

 1. Focení na offline akcích

 

Na mých větších akcích se mohou pořizovat fotografie.

    

     Z jakého důvodu?

Akci bych rád zachytil pro mé interní účely (archivace), a také pro promo na mých stránkách a sociálních sítích Facebook a LinkedIn, případně Instagram.

 

            Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.                                                                                                                        

 

            Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu 5 let od pořízení fotografií.

 

Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Pokud si tedy nepřejete být na fotografiích zachyceni, kontaktujte mě nebo organizátora/fotografa na místě akce.

 

II.            Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u mě. Přesto pro mě pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem mého podnikání. Mohou to být:

 • společnosti podílející se na expedici plateb
 • provozovatel služby Hubspot – společnost HubSpot, Inc., se sídlem 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA
 • společnost Substack Inc., se sídlem 111 Sutter Street, San Francisco CA 9410, USA
 • osoby a firmy, které nám pomáhají zajistit offline akci v místě konání

 

Osobní údaje zpracovávám na území Evropské unie, s výjimkou amerických nástrojů, které uvádím výše a které jsou součástí Data Privacy Framework programu.

 

III.          Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na výše uvedených kontaktech.

Nemám jmenovaného pověřence pro oblast zpracování osobních údajů.

 

V rámci práce s osobními údaji u mě nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Cookies

Jsem Pavel Cahlík a podnikám pod společností cahlik.info s.r.o., se sídlem Záhřebská 2479/39, Žabovřesky, Brno, IČ 292 79 275, která je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 70500.

 

Mé kontaktní údaje jsou:

e-mail:                       pavel@jsemnaznacky.cz

telefonní číslo:           + 420 608 069 027

 

Provozuji web na www.jsemnaznacky.cz. Na něm pracuji s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu.

 

Co jsou to cookies?

 

Cookies jsou textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého moje webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují mi vás rozeznat a podle toho přizpůsobit webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšu dole.

 

Jaké typy cookies používám?

 

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abych vám zobrazil webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají nebo abych věděl, že jste mi (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.

 

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.

 

Analytické – tyto mi pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit.

 

Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení/nákup.

 

Marketingové – díky těmto cookies můžu já nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo mé webové stránky.

 

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

 

Na základě čeho cookies zpracovávám?

 

technickými, bezpečnostními a funkčními cookies smím pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bych vám své služby nemohl bezpečně a správně poskytnout.

 

Analytické, preferenční a marketingové cookies  mohu zpracovávat na základě vašeho souhlasu.

Toto zpracování mi znemožníte tím, že mi souhlas nedáte, dále pak nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.

 

Jak jde zabránit využívání cookies?

 

V první řadě bych chtěl uvést, že cookies, které sbírám za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která mi neumožňuje identifikaci konkrétního člověka.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Jedna z cest, jak v práci s cookies zabránit, je odmítnutí souhlasu nebo přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

 

Dovolím si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

 

Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět.

Kdo pro mě cookies zpracovává?

 

 • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnosti Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami – můžete si je přečíst tady,
 • poskytovatel služby Facebook a Instagram, provozovaný společností Meta Platforms Ireland Ltd. se sídlem 4 Grand canal Quay, Grand Canal Bridge, Dublin 2, Ireland v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem,
 • společnost Substack Inc., se sídlem 111 Sutter Street, San Francisco CA 9410, USA – v souladu s jeho podmínkami, které jsou dostupné zde,
 • poskytovatel služby Sklik – společnost cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Smíchov, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.

 

Dále bych chtěl zmínit:

Pokud jste mi udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádím v tabulce dole.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie a v rámci nástrojů, které uvádím nahoře, mohou být data zpřístupněna i mimo EU (do USA, na základě Data Privacy Framework programu).

Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na mě obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám; vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Pokud je cookies souhlas udělený, doporučuji nejpozději po 12 měsících žádat o nový.

Pokud cookies souhlas udělený nebyl, doporučuji znovu cookies lištu nezobrazovat dříve než po 6 měsících

__hssrc.jsemnaznacky.czSessionVýkon
_mcga.mailchimp.comSessionPotřebná pro fungování stránky
_gid.jsemnaznacky.cz1dVýkon
__cfduid.hubspot.com3 dnyPotřebná pro fungování stránky
__hs_initial_opt_in.jsemnaznacky.cz7 dníMarketingová
_uetvid.mailchimp.com8 dníMarketingová
_fbp.facebook.com2 měsíceMarketingová
_fbp.jsemnaznacky.cz3 měsíceMarketingová
_abck.mailchimp.comrokMarketingová
_mcid.mailchimp.comrokMarketingová
__hs_opt_out.jsemnaznacky.czrokMarketingová
__hstc.jsemnaznacky.czrokMarketingová
_ga.mailchimp.comdva rokyMarketingová
_ga.jsemnaznacky.czdva roky

Marketingová

 

Persists the Clarity User ID and preferences, unique to that site, on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.String
_clskConnects multiple page views by a user into a single Clarity session recording.String
CLIDIdentifies the first-time Clarity saw this user on any site using Clarity.String
ANONCHKIndicates whether MUID is transferred to ANID, a cookie used for advertising. Clarity doesn’t use ANID and so this is always set to 0.Flag
MRIndicates whether to refresh MUID.Flag
MUIDIdentifies unique web browsers visiting Microsoft sites. These cookies are used for advertising, site analytics, and other operational purposes.GUID
SMUsed in synchronizing the MUID across Microsoft domains.Character Flags

Toto tlačítko slouží pro vymazání cookies