Jak zacházím s vašimi osobními údaji

Stručně

 1. Vaše údaje si nechávám vždy pro sebe.
 2. Vždy se ptám jen na ty základní údaje, které potřebuji.
 3. Vždy údaje zpracuji jen k danému účelu.
 4. Pokud je bude nutné předat kolegům, kteří se v nějaké oblasti o vás postarají lépe, dopředu se na to zeptám.
 5. Vaše údaje budou jako v bavlnce i dva roky po poslední faktuře.
 6. Na mých stránkách jsou občas i tvrdší marketingový cookies. Ale analytiku tu mám vždy. Takže o vás bude vědět i Google a občas Facebook…

 

Právničinou

Tímto udělujete souhlas společnosti cahlik.info s.r.o. , se sídlem Záhřebská 39, 61600 Brno, IČ: 29279275, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 70500 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail 
 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktu a/nebo nikoliv však výlučně pro uzavření smlouvy . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 • agree-with-cookie-policy souhlas s cookies 1 rok
 • _gat_gtag_UA-62062561_1 identifikátor návštěvy 6 měsíců
 • _ga identifikátor návštěvy 6 měsíců
 • _gid identifikátor návštěvy 24h

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@cahlik.info.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • Google Inc., Facebook Inc.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Toto tlačítko slouží pro vymazání cookies