jak zacit s brandingem | Pavel Cahlík

Psychologie marketingové komunikace pro začátečníky

Některé jsou stokrát omílané, ale i tak se najde dost reklamních sdělení, videí nebo webových stránek, které si to dobrovolně ztěžují a tato jednoduchá „pravidla“ nedodržují. 

Proč něco v marketingu funguje, a něco ne? Zkusil jsem pro vás sestavit přehled těch z mého pohledu nejzajímavějších „triků“, které marketéři využívají, aby vás ovlivnili. 

Vizuální obsah

Obrázky vždy vlevo

Toto pravidlo nevychází jen ze subjektivních dojmů. Pravá hemisféra lépe zpracovává obrazové podněty. Oproti tomu ta levá si lépe poradí s logickými a slovními úlohami. A protože náš mozek zpracovává vjemy z pravého oka v levé hemisféře (a naopak), je vhodné tomu přizpůsobit i reklamní sdělení. Dosáhnete tak plynulejšího zpracování své reklamy a jejího lepšího přijetí.

Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_Lateralization.svg

Produkt zobrazujte tak, aby vyvolával mentální interakci

Pokud se snažíte prodat svůj produkt, na obrázcích ho prezentujte tak, aby u kupujících navodil podvědomou mentální reakci. 

Většina z nás má jednu ruku dominantní. A u většiny je to ta pravá (sorry, kreativci). Výzkumy ukazují, že pokud tomu uzpůsobíte reklamní sdělení, vyvoláte u zákazníků větší chuť si zboží pořídit. 

Zdroj obrázků: https://www.jstor.org/stable/10.1086/661531

Pohledy nasměrujte ke svým sdělením

Instinktivně se podíváme tam, kam se dívají i ostatní. To se často děje ve skleněných zasedačkách moderních kanceláří. Jeden z účastníků se neudrží a podívá se, kdo jde kolem. Strhne však i pozornost ostatních, kteří mu právě věnují pohled. 

Toho můžete využít i ve svých reklamách. Pokud tedy nechcete zdůraznit modela/modelku.

Dejte slovům váhu

Asi jedna z nejjednodušších a zároveň nejopomíjenějších pouček. U obrázků platí: „Čím větší, tím větší emoce.“ To má i svůj evoluční základ. Čím blíže je vám například predátor, tím nebezpečnější se vám bude zdát. 

Velice podobné to bude i u slov. Pokud dáte především emočním slovům prostor (velikost), zvýšíte jejich dopad. Navíc se vám může podařit zaujmout na první pohled.

Logo

Vaše značka vždy vpravo

V prvních odstavcích jsem popisoval, proč je dobré umístit obrázky na levou stranu reklamního sdělení. Následující pravidlo s tím souvisí. Pokud grafika sdělení zabírá většinu plochy, je lepší vaše logo přesunout do pravé části. 

Proč? V případě, že se jedná o převážně vizuální reklamní sdělení, aktivuje se u příjemce jeho pravá hemisféra. Levá nebude úplně nečinná, jen méně aktivní a podvědomě zpracovává informace. A právě toto podvědomé zpracovávání informací vyvolává příznivější odezvy na vnímané informace.  

Bojujte za co největší logo

Mnoho designérů a grafiků vám bude radit nebo dokonce nutit co nejmenší logo vaší značky napříč všemi vizuály. Nedejte se! Vaše značka bude vždy to nejdůležitější a nejvíce vnímané v marketingové komunikaci. 

Potřebujete pomoc se značkou?

Se značkami pracuji minimálně osm hodin denně, každý pracovní den v týdnu
Ve zkratce...
Psychologie marketingové komunikace pro začátečníky
Nadpis
Psychologie marketingové komunikace pro začátečníky
Popis
Psychologie marketingové komunikace pro začátečníky
Autor
Zveřejnil
Pavel Cahlík