Value Proposition Canvas

O Value Proposition Canvas toho bylo napsáno mraky. Je to to vlastně takový středobod startupového myšlení. Jak ho využít v brandingu? A jak se s ním pracuje?

Value Proposition Canvas

Jak pracovat s Value Proposition Canvas?

Začíná se na vpravo, u zákazníka—Customer segment. Tato část je řešena z pohledu zákazníka a obsahuje:

  • Customer jobs—  Někdy také „jobs-to-be-done“. To jsou potřeby zákazníka, problémy, které se produktem nebo díky službě snaží vyřešit.
  • Pains—Co zákazníka trápí ve spojitosti s produktem nebo službou? Zaměřte se na jejich problémy, obavy a negativní emoce, které v nich můžete vzbudit.
  • Gains—Pozitivní přínosy nebo přání a očekávání, které zákazník očekává, požaduje nebo by rád dosáhl s pomocí vašeho produktu nebo služby.

Jakmile takto získáte představu, tak se můžete přesunout vlevo. Tato strana popisuje a rozebírá vlastní produkt nebo službu.

  • Product & Services—je přesný popis služeb nebo produktů, které nabízíte
  • Pain Relievers—Popis toho, jak zákazníkům pomáháte vyřešit jeho Pains. Zde se můžete zaměřit i na marketingovou komunikaci, která může spoustu těchto obav vyřešit ještě před tím, než zákazníka napadnou.
  • Gain Creators—Jak podpoříte pozitivní přínosy (Gains)? Jaké části produktu nebo služby vyzdvihnete a jak se k nim zákazník dostane?

Součást Business Model Canvas

Value Propositon Canvas je součástí Business Model Canvas. A možná to mělo zaznít v úvodu článku. Ale tento strategický nástroj se dá použít i takto samostatně a stává se z něj mocná zbraň při plánování mnoha marketingových aktivit.

Ve své podstatě to ale jsou pole Value Proposition a Customer Segments z tohoto modelu. A jakmile si je rozpracujete ke spokojenosti, tak je zapíšete zpět do BMC a pracujete s nimi anebo s jejich variantami. Protože i BMC se nezpracovává jen v jedné iteraci. Ale o tom jindy.

Příklad vyplnění Value Proposition Canvas

Jak může vypadat vyplněný Value Proposition Canvas? Na mých kurzech ho zkoušíme vyplnit přímo pro značku nebo produkt účastníků. Pokud někdo z nějakého důvodu nechce popisovat vlastní značku, zkoušíme všechny techniky na nějaké spotřební elektronice, kterou vlastníme všichni. To z důvodu lehčího představení si jednotlivých aspektů.

Jak vypadá Value Proposiotion Canvas vyplněný pro sluchátka, se můžete přesvědčit v tomto pdf. Není to kompletní výčet. Je to spíš demostrace.

Potřebujete pomoc se značkou?

Se značkami pracuji minimálně osm hodin denně, každý pracovní den v týdnu