Rychlý brand audit

Kde nejrychleji vytěžit maximální užitek z marketingu

Odhalte silné a i ty slabší stránky vaší značky díky našemu Rychlému auditu. Položíme si přes 50 otázek napříč pěti hlavními oblastmi marketingu vaší značky. Pokud najdeme prostory pro zlepšení, navrhneme rychlá řešení nebo postup, jak slabiny odstranit. 

Odhalte potenciál své značky

Náš rychlý audit značky poskytuje komplexní analýzu výkonnosti vaší značky v 5 klíčových oblastech marketingu. S 50 cílenými otázkami a rychlými řešeními vám pomůžeme identifikovat oblasti pro zlepšení a vyvinout účinné strategie ke zvýšení úspěchu vaší značky.

Chceme pomoci vaší značce dosáhnout maximálního potenciálu prostřednictvím porozumění vašemu trhu a konkurenci.

Během auditu značky se soustředíme na analýzu a porovnání s konkurencí, abychom posoudili konkurenceschopnost vaší značky, její sílu a viditelnost na trhu.

Naše doporučení se snažíme přizpůsobit vašim potřebám a cílům. 

Proč audit podstoupit?

Detailní rozbor

Detailní rozbor sedmi základních částí vašeho marketingového mixu s přihlédnutím k brand marketingu na základě vaši podkladů a volně dostupných zdrojů.

Praktická doporučení

Praktická doporučení pro zlepšení výkonnosti značky dle našich dlouholetých zkušeností s brandovým a výkonnostním marketingem

Objektivní zhodnocení

Objektivní zhodnocení a náhled od odborníků, kteří stojí mimo vaši značku.

Nezávazně poptat brand audit

Kolik to stojí?

6 600

bez DPH
7896,- s DPH

Zpracování auditu
Přehledný výstup
Hodinová návazná konzultace
Výhodnější cena na další služby

Jak to probíhá?

Vaše zadání
Rychlý audit si můžete objednat prostřednictvím formuláře na konci stránky nebo e-mailem. Pokud nám bude něco chybět, tak se doptáme.

Jakmile budeme mít pohromadě všechny potřebné informace, vystavíme Vám fakturu nebo platební link. Po uhrazení začínáme s prací.
Sběr a analýza informací
To je trochu nóbl název pro naši práci. Uděláme revizi marketingových materiálů, analýzu webových stránek, sociálních médií, hodnocení zákaznické zpětné vazby a průzkum trhu a dalších veřejně dostupných dat.

Cílem je získat ucelený obraz o stávající pozici značky a jejím vnímání na trhu.

Na základě shromážděných informací identifikujeme silné a slabé stránky značky. Tato fáze se zaměřuje na pochopení, kde značka stojí v porovnání s konkurencí a jak jsou její marketingové aktivity efektivní.
Vytvoření doporučení
Po dokončení analýzy vytvoříme podrobnou zprávu, která zahrnuje zjištění auditu a poskytuje konkrétní doporučení pro zlepšení. Tato zpráva může zahrnovat strategie pro zvýšení povědomí o značce, zlepšení zákaznických vztahů, optimalizaci marketingových kampaní a jiné relevantní aspekty.
Prezentace výsledků a debata
Výsledky auditu vám odprezentujeme po týdnu na společném setkání nebo callu. Během této prezentace můžeme probrat hlavní zjištění a doporučení.
Plán (a) implementace
V návaznosti můžeme vypracovat plán implementace doporučení a implementaci provést nebo dozorovat. Podle toho, co si budete přát. Rozhodně nemusí zůstat jen u doporučení.

Na co se v auditu třeba ptáme?

Jaký je hlavní cíl značky a jaké jsou její dlouhodobé strategické priority?

Jaký je postoj značky k udržitelnosti a společenské odpovědnosti v rámci svého působení?

Jaká je současná pozice značky na trhu ve srovnání s konkurencí?

Jaká je aktuální a budoucí velikost trhu, a jak to může ovlivnit značku?

Kdo jsou hlavní cíloví zákazníci značky a jakými charakteristikami disponují?

Jaká je typická cesta nákupu zákazníků od povědomí o značce až po konverzi?

Jaká jsou hlavní témata obsahu, který značka produkuje, a jak reagují na ně zákazníci?

a přes 40 dalších…

Pokud nenajdeme odpovědi, doporučíme obecný postup. 

Poptat nezávazně brand audit

Jak vypadá výstup

Přehledně, jasně a s důrazem na praktické využití

Výstup s vámi nasdílíme v elektronické podobě. Jedná se typicky o mnohastránkový dokument, který nám slouží jako podklad pro debatu a pro další plánování. 

výsledek auditu

Vaše zadání

Nebojte, ještě se ničemu neupisujete. Ale někde začít musíme. Vyplňte tyto základní informace a my se vám ozveme s dalším postupem. Cena se nezmění. Jen si chceme být jistí, že pro vás bude audit užitečný. 

FAQ

Rychlý brand audit je zjednodušená verze tradičního auditu značky, který se zaměřuje na rychlé a efektivní zhodnocení klíčových aspektů marketingu vaší značky. Cílem je poskytnout rychlý přehled o silných a slabých stránkách značky, stejně jako doporučení pro zlepšení. 

Rychlý brand audit je ideální pro menší podniky, startupy nebo manažery, kteří chtějí získat rychlý přehled o zdraví a výkonnosti marketingu své značky.

Je zvláště užitečný, pokud máte omezený čas nebo zdroje a hledáte přímé a aplikovatelné poznatky, jak zlepšit svou značku a marketingové strategie.

Rychlý brand audit vám poskytne cenné informace, které vám pomohou lépe pochopit vaši značku z pohledu zákazníka, identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení, a přizpůsobit vaše strategie tak, aby lépe reagovaly na tržní trendy a potřeby vašeho cílového publika. To vám pomůže zvýšit efektivitu vašich marketingových aktivit a posílit konkurenceschopnost vaší značky.

Výsledkem rychlého auditu značky je dokument, který poskytuje podrobný přehled o stávajícím stavu a obsahuje doporučení pro zlepšení a strategie, které byste mohli implementovat pro zvýšení účinnosti vaší značky a jejího marketingového úsilí.

Většinou se nám podaří sestavit audit do týdne od zadání. Pokud bychom potřebovali více času, tak se dohodneme při zadání. <br><br>Termín prezentace můžeme určit hned na začátku spolupráce. 

Cena je 5 990 Kč bez DPH a je konečná. Cenu platíte předem. Buď platební kartou nebo vám vystavíme zálohovou fakturu.  

Vždy se snažíme odvádět služby maximálně kvalitně a vám na míru. Může se ale stát, že vám předaná práce „nebude sedět“. V takovém případě se domluvíme na dalším postupu dle našich VOP. 

Poprosíme o pochopení, že za vadu považujeme jen objektivně nesprávně poskytnutou službu. To znamená, že jsem nesplnil objektivní parametry vašeho zadání. Důvodem k reklamaci není to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání. 

Dále si dovolíme upozornit, že poskytujeme služby z oblasti marketingového poradenství dle vámi poskytnutých a veřejně dostupných zdrojů. Neneseme tedy odpovědnost za správnost výstupů.