Těším se na vás!

Odkaz dostanete před webinářem.

10. 9.

17:00–18:30

Nebo si naskenujte tento kód

V mezidobí si můžete pustit můj předchozí webinář